Privacy

Disclaimer

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van https://www.vegasinfo.nl/.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Vegasinfo.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Vegasinfo.nl is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hypelinks die leiden naar externe websites buiten het domein https://www.vegasinfo.nl/ zijn geen eigendom van Vegasinfo.nl. Vegasinfo.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Vegasinfo.nl worden onderhouden.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.